ימים אלה נבחרו מתוך השכבות תלמידים שישתתפו בתכנית ייחודית ויוקרתית של משרד החינוך
בשם "שכנות טובה".
התכנית כוללת 4 מפגשים ופעילויות עם תלמידים ערבים מבית הספר "סנט מיכאל" ביפו אשר נמצא לא רחוק מככר השעון ביפו.
בצד העצמתם הלימודית של כל התלמידים, אנו דוגלים בהכנתם של התלמידים לחיים בעולם של רב תרבותיות וגלובליזציה. חשוב שיכירו את השונים מהם בחברה הישראלית, יתמודדו עם דעות שונות ויחזקו את זהותם כאזרחי המדינה המעורבים בחברה הישראלית.
כל המפגשים ילוו במורים מצוות ביה"ס.