על מנת שבוגרי תיכון אלון יסיימו את לימודיהם בבית ספרנו בעלי אוריינות מדעית טכנולוגית בחרנו לשלב את מקצוע "מדעי הטכנולוגיה" בתוכנית הלימודים של שכבה י'.

את המקצוע מלמדים מורי המדעים בשיטות מגוונות עם הוראה מסורתית, חקר, כלים מקוונים תוך הקניית מיומנויות הנדרשות מתלמיד של המאה ה – 21.

מצ"ב חוברת לשכבה י' :

חוברת לתלמיד לשנת תשף