עבודת סיכום

למעבר מכיתה י'  לכתה י"א

מגמת חשמל

העבודה הינה חובה לתלמידים הניגשים לבחינת מעבר

יש להגיש את העבודה בקלסר מסודר לפני המבחן.

קבצים להורדה

להורדת חיבור טורי – שני מקורות מתח מנוגדים  לחצו כאן

להורדת תרגילים בחשמל חיבור מעורב לחצו כאן

להורדת תרגילים במעגל מעורב לחצו כאן

להורדת תרגילים במעגל מקבילי חלק א' לחצו כאן

להורדת תרגילים במעגל מקבילי חלק ב' לחצו כאן

בהצלחה

מבחנים לתרגול

 

למבחן במערכות הספק ומכונות חשמל והינע ט' למתמחים במערכות הספק פיקוד ובקרה במגמת הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה, 2009 – לחצו כאן