"ספרית ביה"ס הינה מרחב חדיש, עשיר בספרי יעץ וספרות יפה.

התלמידים מקבלים הכוונה מקצועית עפ"י צרכיהם ובקשתם".