תקנון בית ספר

תיכון אלון רמת גן מהווה בית חם ומסגרת מוגנת לכל הבאים בשעריו. בית הספר מעודד התנהגות מכבדת ולמידה שיצעידו את התלמיד לקראת היותו בוגר ערכי, אוהב אדם, מעורב ותורם לקהילה ולחברה וחותר להישגיות. על כן, חשוב להגדיר מערכת כללים למען השגת מטרותינו המשותפות.

תלבושת אחידה

אנו בתיכון אלון מאמינים בשוויון בין התלמידים על כן על כולנו להגיע לבית הספר עם תלבושת אחידה הכוללת :

קיץ – חולצה עם סמל בית הספר.

מכנסיים/חצאית – באורך חצי ירך.

חורף – סווטשרט חלק שרוול ארוך עם סמל ביה"ס או עליונית חלקה עם רוכסן וחולצה עם סמל בית-הספר מתחת.

הנעלה – יש להגיע בנעלים סגורות או סנדלים. חל איסור חמור להגיע כפכפי ים.

שימוש בטלפונים ניידים (במצלמות ועוד) בזמן שיעור

 • כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט!
 • יש להשאיר את המכשיר בתיק שהוא במצב סגור/כבוי, אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה.
 • במידה ותלמיד לא יפעל בהתאם להנחיות כלל זה, מכשיר הנייד יוחרם עד סוף יום הלימודים  ויופקד בכספת של בית הספר. התלמיד יוכל לקבלו רק בסוף הלימודים עם אחד מהוריו.

 איחורים והיעדרויות מבית הספר

 • בתיכון אלון אנחנו מתחילים ללמוד בכיתה בשעה 8:00  בבוקר!

איחורים פוגעים במאחר עצמו, במורה ובחבריו לכיתה.

איחורים לכיתה משדרים זלזול במקצוע, חוסר כבוד ופוגעים במהלכו התקין של השיעור.

איחורים

 • איחור ראשון יגרור אחריו שיחת בירור עם המורה המקצועי.
 • איחור שני/שלישי – על התלמיד יהיה להגיע לבית הספר בשעה 7:30 יוםלמחרת או להישאר שעה נוספת בסוף היום.
 • איחור רביעי – הורי התלמיד יוזמנו לשיחה עם מחנך הכיתה והמורה המקצועי.
 • בהמשך העניין יטופל עם מנהל/ת השכבה, מנהלת הבית ומנהלת ביה"ס בהדרגה.

היעדרויות

הנוכחות בבית הספר הינה חובה!

נוכחות סדירה בבית הספר הינה תנאי הכרחי ללמידה משמעותית.

להלן היעדרויות שיוכרו כמוצדקות לאחר הצגת אישורים:

 • היעדרות בשל אבל.
 • היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה.
 • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים צבאיים.
 • היעדרות בשל שירות לקהילה, ספורט, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוערהתרמות, נסיעה למשלחות וכדומה – בכמות ובתחומים המאושרים על ידי בית ספר.
 • היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
 • היעדרות בשל אשפוז/ בדיקה בבית החולים (בתנאי שיוצגו אישורים מתאימים).
 • ההיעדרות מעל שלושה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רפואי).
 • היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/ חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על המחלה).
 • איחור מעל 10 דקות מהשמע צלצול – נחשב היעדרות.
 • אין לצאת משטח בית הספר.
 • כדי לאפשר למידה מיטבית לכל תלמיד, בהתאם לחוזר מנכ"ל, חלה חובת נוכחות של 80% לפחות בכל אחד מהשיעורים.
 • כל היעדרות מחייבת אישור בהתאם.
 • חשוב לציין כי בית הספר פועל על פי "שיטת המנות", לפיכך ציונו הסופי של התלמיד בתעודה יושפע מהיעדרויותיו.

עישון ומשקאות אלכוהוליים

 העישון במקומות ציבוריים אסור על פי חוקי מדינת ישראלהעישון מזיק לבריאות!

חל איסור מוחלט לעשן בשטח בית הספר ובסביבתו וכן בכל פעילות מטעם בית ספר.

 • תלמידים שימצאו מעשנים יושעו ליום אחד מבית ספר והוריהם יוזמנו לשיחה.
 • חל איסור מוחלט על הבאת אלכוהול ונרגילות לשטח בית הספר, לפעילויות בתוך ביה"ס ומחוצה לו כגון טיולים והצגות.

אלימות

בטחון הנו צורך בסיסי של האדם, ביה"ס אחראי לביטחונו הפיזי והנפשי ולתחושת יציבות ומוגנות של כל תלמיד.

קיימים כמה סוגים של אלימות

 • אלימות מילולית (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים וכו').
 • אלימות מילולית בעלת גוון מיני.
 • אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה וכו').
 • חרם הפצת שמועות ותמונות באינטרנט ו/או במכשירים ניידים.
 • הצקות ומעשי בריונות.

תגובה:

 • תלמיד שיהיה מעורב באירוע אלים מאחד הסוגים שצוינו מעלה – יושעה מיידית מבית הספר לטווח שבין יום   ל- 4 ימים (בהתאם לחומרת האירוע ולשיקול הדעת).
 • התלמיד יוחזר לבית הספר רק לאחר שיחה עם הוריו.

שמירה על ניקיון בית ספר ושלמות הציוד

ציוד בית הספר הינו רכוש ציבורי ונועד למילוי צרכיו של כל אחד מהתלמידים והמורים ולשימושם.

לכן, על התלמיד לשמור על הרכוש כעל שלו.

תגובה:

 • גרימת נזק לציוד ולרכוש בית ספר הינה עברת משמעת חמורה – המחבל ברכוש בית ספר יישא בהוצאות תיקון הנזק.
 • במקרים מסוימים ובהתאם לשיקול הצוות החינוכי, יומר סכום הנזק לטובת עשיה ערכית למען קהילת בית הספר.

שמירה על טוהר הבחינות

קיום טוהר הבחינות וניהולן התקין הם משימות חינוכיות, ערכיות ומוסריות, שמערכת החינוך כולה נקראת להיערך להצלחתן המלאה. על כן, בבית סיפרנו מייחסים חשיבות רבה לקיום נוהל תקין של הבחינות הנערכות בבית הספר.

תגובה:

 • בחינות פנימיות – במקרה של העתקה תהיה הפחתה של נקודות מהבחינה של כל מי ששותף למהלך, זימון התלמיד והוריו לבירור או פסילת הבחינה במקרה שהוכחה אי שמירה על טוהר הבחינות.
 • בחינות בגרות – במקרה של העתקה בבחינת בגרות, משרד החינוך ינקוט את הצעדים הבאים- השעיית האפשרות לבחינה חוזרת למספר קצוב של מועדים, עד 3 שנים. השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד 3 שנים, ביטול כל הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן או חלקן.

תלמיד שיעמוד בכל כללי תקנון בית הספר, יצא נשכר הן בהערכה הכללית בתעודה והן בהערכת התלמידאות.