luach

לוח מבחנים רבע ד – תשע"ח

תלמידים יקרים, לוח המבחנים לפי שכבות מתפרסם כאן, אתם מוזמנים להדפיס לעצמכם. בהצלחה!

שכבה ט

שכבה י

שכבה י"א

שכבה י"ב

מועדי ב'

הקריטריונים להיבחן במועד ב'

1. תלמיד אשר נעדר מבחינה במועד א' והיעדרותו מוצדקת ע"י אישור רפואי.
2. התלמיד נרשם לבחינה במועד אשר נקבע ע"י הנהלת בית הספר.
 
הנחיות לביצוע
1. אפשר לגשת למועד ב' במקצוע אחד בלבד.
2. יש להחתים את המחנך על גבי "הטופס הצהוב" (שנמצא במזכירות) ולצרף אישור רפואי.
3. לאחר מכן, יש לגשת למורה המקצועי ולמסור לו את "הטופס הצהוב".
4. המורה המקצועי יצרף ל"טופס הצהוב" את המבחן ודפים ריקים וישאיר בתאי שבחדר המורים.
5. תלמיד הזכאי להתאמות מתבקש לציין זאת על גבי הטופס.

 

 

72-XrRGFuTLf1