מערכת צלצולים לשנה"ל תשע"ט

 

08:00-08:50 שיעור 1
08:45-09:35 שיעור 2
הפסקה 20 ד'
09:50-10:35 שיעור 3
10:35-11:20 שיעור 4
הפסקה 20 ד'
11:40-12:25 שיעור 5
12:25-13:10 שיעור 6
הפסקה 20 ד'
13:30-14:15 שיעור 7
14:15-15:00 שיעור 8
הפסקה 15 ד'
15:15-16:00 שיעור 9