עלון מידע והסבר תיכון אלון ר"ג

 

קישור ללוח חופשות בשנת הלימודים תשע"ח

 

תקופות הלימוד בתשע"ח

רבע א'  – 1/9/2017-18/11/2017

רבע ב' – 19/11/2017-17/01/2018

רבע ג' – 21/1/2018-21/3/2018

רבע ד' – 8/4/2018-20/6/2018

מערכת צלצולים לשנה"ל תשע"ז

 

08:00-08:45 שיעור 1
08:45-09:30 שיעור 2
הפסקה 20 ד'
09:50-10:35 שיעור 3
10:35-11:20 שיעור 4
הפסקה 20 ד'
11:40-12:25 שיעור 5
12:25-13:10 שיעור 6
הפסקה 20 ד'
13:30-14:15 שיעור 7
14:15-15:00 שיעור 8
הפסקה 15 ד'
15:15-16:00 שיעור 9