קישור ללוח חופשות בשנת הלימודים תשע"ז

 

תקופות הלימוד בתשע"ז

רבע א'  – 1/9/2016-24/11/2016

רבע ב' – 25/11/2016-02/02/2017

רבע ג' – 03/2/2017-30/3/2017

רבע ד' – 31/3/2017-20/6/2017

מערכת צלצולים לשנה"ל תשע"ז

 

08:00-08:45 שיעור 1
08:45-09:30 שיעור 2
הפסקה 20 ד'
09:50-10:35 שיעור 3
10:35-11:20 שיעור 4
הפסקה 20 ד'
11:40-12:25 שיעור 5
12:25-13:10 שיעור 6
הפסקה 20 ד'
13:30-14:15 שיעור 7
14:15-15:00 שיעור 8
הפסקה 15 ד'
15:15-16:00 שיעור 9