עלון מידע והסבר תיכון אלון ר"ג

 

קישור ללוח חופשות בשנת הלימודים תשע"ט

לוח שנתי

לוח אירועים תשעט מעודכן 30.8.20183

שליש א'  – 2/9/2018-20/12/2018

שליש ב' – 21/12/2018-14/03/2019

שליש ג' – 15/03/2019-20/06/2019

 

מערכת צלצולים לשנה"ל תשע"ט

 

08:00-08:50 שיעור 1
08:45-09:35 שיעור 2
הפסקה 20 ד'
09:50-10:35 שיעור 3
10:35-11:20 שיעור 4
הפסקה 20 ד'
11:40-12:25 שיעור 5
12:25-13:10 שיעור 6
הפסקה 20 ד'
13:30-14:15 שיעור 7
14:15-15:00 שיעור 8
הפסקה 15 ד'
15:15-16:00 שיעור 9