גופי תמיכה וסיוע (אליהם ניתן לפנות גם האופן אנונימי):

 

yelem – פורום תמיכה לנוער –      http://www.yelem.org.il/

 סה"ר – סיוע והקשבה ברשת     /http://www.sahar.org.il

ער"ן – עזרה ראשונה נפשית טלפון 1201

עמותת "הכפתור האדום" www.redbutton.co.il   Whatsapp: 0547002185

המרכז לאינטרנט בטוח איגוד האינטרנט הישראלי Whatsapp: 054-8858911

משרד החינוך – הקו הפתוח לתלמידים 1-800-25-00-25